Chorobotwórczość flory fizjologicznej

Chorobotwórczość flory fizjologicznej

Flora fizjologiczna zazwyczaj nie jest szkodliwa dla człowieka. W niektórych przypadkach może jednak przyjąć chorobotwórczą powstać. Obserwuje się to głównie u osób, które posiadają niedobór immunologiczny. Powstaje on na skutek różnych chorób lub stosowanego leczenia. Niedobór immunologiczny może spowodować, że nieszkodliwe bakterie doprowadzą do rozwoju bardzo poważnych zakażeń.

Prolongatum cena Cyztaj dalej

Rola flory fizjologicznej w przeciwdziałaniu chorobom

Rola flory fizjologicznej w przeciwdziałaniu chorobom
Vitaminum żółtaczka

Drobnoustroje, które bytują w organizmie człowieka, nie przyczyniają się do rozwoju chorób. Wśród nich rozpoznaje się bakterie beztlenowe oraz względnie beztlenowe. W danym obszarze, gdzie znajduje się prawidłowa, naturalna mikroflora dominuje przeważnie jeden typ drobnoustrojów.

Z wiekiem jednak proporcje pomiędzy poszczególnymi drobnoustrojami mogą się zmieniać.

Cyztaj dalej