Zapobieganie odpowiedzi immunologicznej

Zapobieganie odpowiedzi immunologicznej
Ultiva 2mg cena żółtaczka pokarmowa

Pomimo sprawnie działającego układu odpornościowego, u wielu drobnoustrojów rozwinęły się mechanizmy, które mogą przeciwdziałać ich eliminacji przez przeciwciała. U niektórych bakterii zaobserwowano wykształcenie otoczki, która zapobiega fagocytozie. W razie pochłonięcia bakterii przez komórkę żerną, otoczka ma chronić przed działaniem enzymów proteolitycznych.

Fraxiparine multi ulotka Czy wiesz, jak niebezpieczną chorobą jest ospa? Okres wylęgania tej choroby to dwa tygodnie. Cyztaj dalej