Rola leukocytów w odpowiedzi immunologicznej

Twinrix Junior ulotka żółtaczka

Do leukocytów zaliczane są granulocyty, makrofagi oraz limfocyty. Wszystkie mają określoną rolę w tworzeniu reakcji obronnej organizmu.

Wśród granulocytów wyróżnia się 3 rodzaje. Granulocyty obojętnochłonne, zwane też neutrofilami, biorą udział w nieswoistym mechanizmie obronnym. Cechuje je bardzo szybkie namnażanie. Ich obecność można stwierdzić np. w obrębie zranienia. Unieszkodliwiają one wnikające drobnoustroje. Granulocyty zasadochłonne, czyli bazofile, obecne są podczas reakcji alergicznych. Wykazują działanie wspomagające. Podobną rolę do bazofilów posiadają granulocyty kwasochłonne, czyli eozynofile.

Główną rolą makrofagów jest pochłanianie różnego rodzaju drobnoustrojów. Wchłoniecie dotyczy zarówno całych patogenów, jak i ich poszczególnych fragmentów. Pełnią także ważną funkcję w powstawaniu odpowiedzi swoistej, ponieważ odpowiadają za prezentowanie antygenów określonym limfocytom.

Limfocyty dzielą się na 3 typy: T pomocnicze (Th), T cytotoksyczne (Tc) oraz limfocyty B. Te ostatnie uczestniczą w odpowiedzi humoralnej. Odpowiedzialne są za produkcję przeciwciał, które reagują z antygenem. Część z nich ulega także przekształceniu w komórki pamięci.

Limfocyty pomocnicze są niezwykle istotne w swoistej odpowiedzi immunologicznej. Na skutej wytwarzania związków chemicznych, mają możliwość sterowania całą reakcją. Limfocyty cytotoksyczne biorą udział w odpowiedzi komórkowej. Unieszkodliwiają komórki, które zawierają obce antygeny.

Fortum 500 Wynaleziono szczepionkę na żółtaczke zakaźną typu c, która jest bardzo skuteczna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *