Chorobotwórczość flory fizjologicznej

Flora fizjologiczna zazwyczaj nie jest szkodliwa dla człowieka. W niektórych przypadkach może jednak przyjąć chorobotwórczą powstać. Obserwuje się to głównie...

Rola flory fizjologicznej w przeciwdziałaniu chorobom

Drobnoustroje, które bytują w organizmie człowieka, nie przyczyniają się do rozwoju chorób. Wśród nich rozpoznaje się bakterie beztlenowe oraz względnie...

Rola leukocytów w odpowiedzi immunologicznej

Do leukocytów zaliczane są granulocyty, makrofagi oraz limfocyty. Wszystkie mają określoną rolę w tworzeniu reakcji obronnej organizmu. Wśród granulocytów wyróżnia...

Zapobieganie odpowiedzi immunologicznej

Pomimo sprawnie działającego układu odpornościowego, u wielu drobnoustrojów rozwinęły się mechanizmy, które mogą przeciwdziałać ich eliminacji przez przeciwciała. U niektórych...

Pierwotna oraz wtórna odpowiedź organizmu

W wyniku pojawienia się w organizmie antygenu, dochodzi do produkcji przeciwciał. Jeżeli jest to pierwsze wtargnięcie antygenu, dochodzi do wyzwolenia...