Rola leukocytów w odpowiedzi immunologicznej

Rola leukocytów w odpowiedzi immunologicznej
Revolade

Do leukocytów zaliczane są granulocyty, makrofagi oraz limfocyty. Wszystkie mają określoną rolę w tworzeniu reakcji obronnej organizmu.

Wśród granulocytów wyróżnia się 3 rodzaje. Granulocyty obojętnochłonne, zwane też neutrofilami, biorą udział w nieswoistym mechanizmie obronnym. Cechuje je bardzo szybkie namnażanie. Ich obecność można stwierdzić np. w obrębie zranienia. Unieszkodliwiają one wnikające drobnoustroje.

Cyztaj dalej