Pierwotna oraz wtórna odpowiedź organizmu

Valtrex 500mg wzw

W wyniku pojawienia się w organizmie antygenu, dochodzi do produkcji przeciwciał. Jeżeli jest to pierwsze wtargnięcie antygenu, dochodzi do wyzwolenia odpowiedzi pierwotnej. W wyniku fagocytozy, antygen zostaje unieszkodliwiony. Następnie dezaktywowany antygen jest uwalniany z komórek żernych i łączy się z makrofagami, które prezentują go limfocytom T CD4.

W wyniku ich pobudzenia dochodzi do produkcji interleukin. Powodują one aktywację limfocytów B, które zaczynają się przekształcać w komórki plazmatyczne. One odpowiadają za produkcję swoistych przeciwciał.

Przeciwciała mogą też być obecne w organizmie np. na skutek szczepienia bądź różnych reakcji, które zachodzą między drobnoustrojami. W takiej sytuacji, patogeny są unieszkodliwiane niemal od razu. Nazywane jest to odpowiedzią wtórną.

W niektórych przypadkach zaleca się stosowanie szczepień przypominających. Umożliwia to zachowanie optymalnej ilości przeciwciał w organizmie. Szczepienia przypominające są istotne przede wszystkim w tych jednostkach chorobowych, w których występuje krótki okres inkubacji.

Wykazano, że przeciwciała obecne w organizmie mogą reagować krzyżowo nawet z kilkoma typami patogenów. Zazwyczaj skierowane są one przeciw podobnym budową polisacharydom, należących do odmiennych gatunków czy rodzajów patogenów.

Havrix720 ulotka wirusowa żółtaczka u noworodka wymaga natychmiastowego leczenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *