Odporność humoralna

Synflorix Driclor

Niekiedy nieswoiste mechanizmy obronne nie mają możliwości eliminacji czynników chorobotwórczych. Powoduje to namnożenie drobnoustrojów, które zostają pochłonięte przez makrofagi. Następuje w ten sposób aktywacja odpowiedzi immunologicznej. Wówczas obserwuje się produkcję swoistych przeciwciał. Początkowo uwalniane są IgM, w dalszej kolejności IgA oraz IgG.

Przeciwciała te mają możliwość ochrony z zastosowaniem wielu mechanizmów. Unieszkodliwienie patogenu może odbywać się poprzez lizę. Zaobserwowano, że za rozpad błony komórkowej drobnoustrojów odpowiedzialny jest specjalny kompleks.

Przeciwciała wspomagają również fagocytozę poprzez specjalne receptory. Za najbardziej skuteczne uważane są IgG. Mechanizm ten jest niezwykle efektywny, zwłaszcza w przypadku grzybów, wirusów oraz bakterii.

Większość patogenów dostaje się do organizmu poprzez drogi oddechowe. Najistotniejszym przeciwciałem, który zostaje uwalniany w układzie oddechowym, jest IgA. Do jego najważniejszych zadań zalicza się zahamowanie oraz ograniczenie namnożenia patogenów w błonie śluzowej.

Część infekcji bakteryjnych przebiega wraz z uwalnianiem toksyn. Są one odpowiedzialne za wywołanie wielu objawów chorobowych. Istnieją jednak przeciwciała, które blokują łączenie się toksyn z ich receptorami.

często żółtaczka mechaniczna objawia się w postaci odbarwionego kału