Charakterystyka układu immunologicznego człowieka

Częstą chorobą po porodzie jest żółtaczka fizjologiczna u noworodków, lecz nie jest ona groźna Rotarix cena

Podstawowym zadaniem układu immunologicznego jest zdolność rozpoznawania obcych organizmów, które odpowiadają za wywoływanie różnorodnych chorób. W wyniku kontaktu z nimi tworzy się pamięć immunologiczna, która warunkuje powstanie szybkiej odpowiedzi organizmu, w wyniku ponownego zetknięcia z patogenami.

W tworzeniu rozpoznawaniu chorobotwórczych drobnoustrojów oraz wywoływaniu reakcji obronnych, zaangażowanych jest wiele komórek, przeciwciał, cytokin czy czynników wzrostowych. Wszystkie one współdziałają ze sobą.

Wyróżnia się dwa rodzaje odporności organizmu: nabytą oraz wrodzoną. Ta pierwsza może powstać na skutek okresowych szczepień. Początkowo w organizmie noworodka przeważają limfocyty, które nie miały styczności ze szkodliwym drobnoustrojem. W mniejszej ilości występują takie, które zaliczane są do limfocytów pamięci. W przypadku osób dorosłych, różnica ta ulega stopniowemu zatarciu.

Układ immunologiczny wyróżnia się możliwością pamięci danego antygenu. Ponowne wtargnięcie patogenu do organizmu sprawia, że odpowiedź immunologiczna będzie jeszcze bardziej skuteczna i efektywna.

Mechanizmy obronne powstaną znacznie szybciej, niż w przypadku jednorazowego kontaktu z drobnoustrojem. Niekiedy dochodzi do bezpośredniej odpowiedzi odpornościowej. Taką odpowiedź zwie się wtórną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *